Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku

Informacje na temat stypendiów dla uczniów

Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów
i studentów

Od 1 września można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów.

O stypendium ubiegać mogą się uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci do 26 roku życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego.

Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety można składać od 1.09.2018 r. do 30.09.2018 r., w przypadku studentów od 1.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

Formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim, III piętro- w Centrum Usług Wspólnych lub ze strony internetowej www.bip.kalety.pl („Wnioski do pobrania”, „Stypendia”)

Złóż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów
i studentów, mieszkańców naszego miasta, w roku szkolnym 2018/2019. Wnioski można składać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach.

Stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

Informację można uzyskać w Urzędzie Miasta, III piętro- Centrum Usług Wspólnych, telefonicznie 34/3527-651

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej : www.bip.kalety.pl z zakładki „Wnioski do pobrania”, „Stypendia”

 

Uroczyste rozpoczęcie roku 2018/2019


Rozpoczął się kolejny rok szkolny! Trzeciego września o godzinie ósmej rano odbyła się msza święta w intencji uczniów ich rodziców i nauczycieli.Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy udali się do szkoły.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce na sali gimnastycznej. Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich gości, przedstawicieli władz, rodziców, uczniów – przede wszystkim tych, którzy przenieśli się do nas z innych placówek.  

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie uczniów klasy ósmej, którzy wspominali wakacyjny czas, ale także drugą wojnę światową i nawiązywali do setnej rocznicy odzyskania niepodległości.  

Pierwszaki miały sesję zdjęciową z wychowawczynią, panią Joanną Janczyk. Następnie wszyscy uczniowie rozeszli się do swoich klas wraz z wychowawcami, by poznać plan lekcji.

 

Informacje dla uczestników "zielonej szkoły"

Szanowni Państwo,

W dniach 04.09.2018r. – 17.09.2018r. planowany jest wyjazd uczniów naszej szkoły na tzw. „zieloną szkołę” do ośrodka wczasowo – kolonijnego KOMANDOR w Dźwirzynie.

W czasie pobytu uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę medyczną, program pobytu przewiduje m.in. organizację wycieczek: do Wolińskiego Parku Narodowego, nad Jezioro Resko, do Parku Rozrywki w Zieleniewie oraz do Kołobrzegu z rejsem statkiem po morzu.

 W dniu wyjazdu 4 września, zbiórka o godzinie 7:30 przy ZSiP. Wyjazd o godzinie 7:45.

Co dzieci powinny zabrać na Zieloną Szkołę:

 • kurtkę przeciwdeszczową,
 • wygodne, nieprzemakalne buty do wędrówki, spacerów po lesie – najlepiej jeśli dzieci mają ze sobą przynajmniej dwie pary obuwia,
 • pantofle lub tenisówki do chodzenia po ośrodku,
 • ubrania dostosowane do pory roku i zabaw na plaży, w lesie i na trawie,
 • nakrycie głowy chroniące przed słońcem
 • przybory toaletowe (najlepiej w małych opakowaniach) i dwa ręczniki,
 • mały podręczny plecak, który można zabrać na plażę czy na wycieczkę autokarową,
 • przybory do pisania,
 • stale przyjmowane leki – poinformować o tym wychowawcę grupy, ewentualnie przekazać przyjmowane leki wychowawcy,
 • KIESZONKOWE. W przypadku dzieci młodszych zaleca się przygotowanie opisanej koperty (imię i nazwisko) z ustaloną wysokością kieszonkowego (ok. 10zł/dzień) w celu przekazania do depozytu nauczycielowi,
 • OBOWIĄZKOWO LEKTURĘ!!!
  • klasa IV: „Mikołajek”
  • klasa VI: „Ten obcy”
  • klasa VII: „Mały Książę”
  • klasa VIII: „Kamienie na szaniec”
 

Zebranie Rodziców

Szanowni Rodzice,

27 września o godzinie 17 odbędzie się zebranie, na które zapraszają wychowawcy poszczególnych klas.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - informacje

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018r.

Porządek uroczystości:

Godzina 8:00 - msza święta w kościele Parafii św. Franciszka w Miotku

Godzina 9:00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w budynku ZSiP

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się do swoich klas. 

 

Robotyka i programowanie dla dzieci

Zajęcia dodatkowe RoboCamp:
- na terenie szkoły dziecka,
- tuż po lekcjach,
- wspólnie z kolegami z klasy,
- doświadczeni trenerzy,
- jedyny na rynku tak różnorodny zestaw robotów i programów,
- autorski program opracowany przez trenera rozwoju cyfrowego.

Zapraszamy do udziału dzieci na dwóch poziomach zaawansowania:
# Poziom 1 Robotyka+ z LEGO
6-9 lat

# Poziom 2 Kurs Małego Programisty
10-12 lat

Wyśmienita zabawa i rozwój kompetencji przyszłości.

Tel: 668 277 364
Gdzie: Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku
Kurs semestralny od października: 15 zajęć co tydzień.
Cena: 25 zł / zajęcia 60 min.
Korzyści: zaznajamiamy z zasadami programowania, mechaniki, elektryki i mechatroniki, a także rozbudzamy kreatywność, umiejętność podejmowania wyzwań, myślenie logiczne i poszukiwanie rozwiązań poza schematami. Co najistotniejsze: uczymy współpracy w grupie i komunikacji. Przydatne zarówno dla uczniów uzdolnionych matematycznie, jak i wszystkich humanistów. Dzięki zajęciom, dzieci chłoną wiedzę poprzez zabawę i eksperyment.
Praca na tabletach i zestawach robotycznych dla każdej pary. Zajęcia odbywają się w małych grupach - do 10 osób.
altalt alt  alt alt
 

Informacja w związku z RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), Administrator Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie art. 8 oraz art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( t.j: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ): powołał w dniu 18 lipca 2018 r. Inspektora Ochrony Danych Panią Monikę Gambuś, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

 

Debiut literacki Marii Kozak

Wszystko zaczęło się z miłości do historii...

Nasza uczennica, tegoroczna absolwentka gimnazjum Maria Kozak, napisała powieść historyczną, inspirowaną konfliktem polsko-krzyżackim. "Dobroniega - krzyżacka tkaczka" ukazała się drukiem i jest swoistym ukoronowaniem nauki Marysi w naszej szkole. Maria zasłynęła jako zdolna uczennica i artystka o wielu talentach. Na koniec nauki w gimnazjum postanowiła objawić także swój talent autorski. Zaledwie szesnastolatka stworzyła galerię barwnych, bliskich sercu postaci, wzruszająco opisała ich losy używając przy tym staropolskiego języka. Przekazała też swoją ogromną miłość i zainteresowanie historią.

Cała społeczność szkolna ogromnie cieszy się z sukcesu Marysi i życzy jej, by nie poprzestała tylko na jednej powieści, by dalej zgłębiała tajniki historii i przekazywała nam swoją pasję. Z głębi serca pragniemy, by więcej naszych uczniów ujawniło swoje talenty i odważyło się być artystą. Po to właśnie jest szkoła - by wydobywać z wnętrza młodych ludzi to, co w nich najpiękniejsze.

Maria Kozak ukazała nam ogromną wrażliwość ludzkiej natury i wielką twórczą dojrzałość. Jeśli jej talent będzie w przyszłości pielęgnowany i wspierany dobrym słowem, już wkrótce objawi nam się pisarka na miarę Henryka Sienkiewicza. Pozwólmy jej rozkwitnąć.

alt

 

DZIEŃ OTWARTY DLA NAUCZYCIELI W ZUS

W dniu 25 czerwca serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na dzień otwarty do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu oraz do Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach.

Podczas tego dnia nasi eksperci będą udzielać porad z zakresu uprawnień emerytalnych dla nauczycieli. Dodatkowo będzie można uzyskać informacje na temat zasad przyznawania emerytury oraz świadczenia kompensacyjnego, wpływu na ich wysokość oraz dowiedzieć się jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o świadczenie emerytalne i kompensacyjne.

Ponadto o godzinie 10.00 na sali konferencyjnej zabrzańskiego Oddziału ZUS odbędzie się prelekcja pt. „Jakie emerytury dla nauczycieli”.

Tego samego dnia uruchomiona zostanie specjalna linia telefoniczna dla nauczycieli - pod numerem 502 009 883.

Serdecznie zapraszamy do uzyskania porad w naszym Oddziale ZUS w Zabrzu, przy ul. Szczęść Boże 18 lub Inspektoracie ZUS w Tarnowskich Górach, przy ul. Górniczej 4-8 od godz. 8.00 do 17.00.

alt

 

OBCHODY 100- LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W naszej szkole rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu, ogłaszając konkurs plastyczny pt.: "Moja ulubiona postać historyczna". Uczniowie szkoły podstawowej chętnie wzięli w nim udział. Poziom prac był bardzo wysoki, więc wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 

Więcej…
 

Dzień Ziemi 2018

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa - Panem Czesławem Tyrolem. Podczas zajęć oglądali okazy zwierząt oraz wysłuchali wielu ciekawostek o otaczającej nas przyrodzie. Rozwiązali także QUIZ EKOLOGICZNY, przygotowany przez organizatorów. Laureaci otrzymali  nagrody rzeczowe sfinansowane przez URZĄD MIASTA KALETY. 


Więcej…
 

Rządowy program "Dobry Start"

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24 roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7 roku życia do zakończenia zajęć.

Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.
 

Nasi uczniowie na Festynie Parafialnym

Dnia 3 czerwca w Kaletach Miotku odbył się Festyn Parafialny, w organizację którego aktywnie włączyli się uczniowie ZSiP. Przygotowany przez nich występ artystyczny uświetnił program festynu. Dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały piosenki, tańce i scenki tematyczne. Uczniowie szkoły podstawowej zatańczyli krakowiaka oraz układ tańca nowoczesnego. Przygotowali również wiersze oraz skecze w gwarze śląskiej.
Program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów ZSiP bardzo się podobał, czego wyrazem były gromkie brawa publiczności.

ZDJĘCIA

 

Wizyta zamykająca projekt Erasmus+


W dniach od 14 do 16 maja w naszej szkole odbyła się finalizacja projektu Erasmus+ zatytułowanego Sustainable Consumption and Production in Social Life, którego koordynatorem jest nasza szkoła. W transnarodowym spotkaniu uczestniczyła kadra z Włoch, Turcji, Estonii i Rumunii. Goście chętnie zwiedzili naszą szkołę, powitano ich oficjalnie programem artystycznym przygotowanym przez naszych uczniów. Szczególnie zaangażowali się:

 • uczniowie klasy II gimnazjum, którzy przygotowali część muzyczną, a byli to:

Paweł Żuk – saksofon

Wiktor Czornik – pianino

Jakub Pakuła – pianino

Dawid Pająk – gitara

 • IV klasa, a szczególnie dziewczyny, które zatańczyły taniec ludowy
 • VII klasa – uczniowie zaprezentowali tablice z najważniejszymi hasłami projektu; dziewczęta zatańczyły
 • Jagoda Kupczak z klasy VI – zaprezentowała pokaz gimnastyki artystycznej

Podczas pobytu w Polsce nauczyciele z zagranicznych szkół poświęcili czas na podsumowanie realizowanych zadań, uzupełnienie dokumentacji
i przygotowanie raportu końcowego.

Szczególnie ważnymi tematami poruszanymi w projekcie były:

- zrównoważona konsumpcja,

- zdrowe żywienie,

- sport,

- ekonomia i zatrudnienie,

- zmiany klimatu i ochrona środowiska,

- innowacje i nauczanie.

Odbyła się prezentacja plakatów podsumowujących powyższe zagadnienia. Nauczyciele brali też udział w przygotowanych dla nich warsztatach i zapoznali się ze ścieżką edukacyjną w Kaletach-Zielonej. W planie tego trzydniowego zjazdu był też czas na wyjazd kulturalny. Uczestnicy mogli zwiedzić zamek w Olsztynie, Jasną Górę i rynek w Tarnowskich Górach.

Puentą spotkania była analiza wyników ankiet końcowych przedstawionych przez każdą z zagranicznych szkół, uzupełnienie danych na platformie rezultatów oraz na stronie internetowej projektu i ostatecznie uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

W czwartek rano goście opuścili hotel i udali się w drogę powrotną do swoich krajów. Zarówno uczestnicy zagraniczni jak i gospodarze byli bardzo zadowoleni z wizyty zamykającej projekt Erasmus+. 

Świąteczne życzenia z Kenii

altalt

 

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca z okazji Pierwszego Dnia Wiosny w ramach realizacji programu Erasmus + w szkole zorganizowany został konkurs recytatorski. Po konkursie uczniowie udali się do klas, gdzie wspólnie przygotowywali zdrowe posiłki.

ZDJĘCIA

 

Rekrutacja do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie miasta Kalety:

Rekrutacja do szkoły podstawowej

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019


 

Remont w przedszkolu

„Nasza sala”

W czasie trwających ferii zimowych w przedszkolu przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku rodzice dzieci grupy młodszej podjęli się remontu sali. Zerwano starą boazerię, pomalowano ściany. Codziennie po skończonej swojej pracy zawodowej rodzice przychodzili do przedszkola, by pomagać w pracach remontowych. Dzięki środkom finansowym przekazanym przez p. dyrektor założono nowe oświetlenie, położono nową wykładzinę podłogową. Jeden z rodziców wykonał ładną kolorową pojemną szafę, biurko, półkę na książki dla dzieci oraz kolorowy płotek. Rodzice odmalowali framugi drzwi, wykonali nowy próg, zawiesili zrobioną przez rodzica dużą tablicę, na której dzieci mogą rysować kredą (prawie jak w szkole). W przyszłości sala ma być wyposażona w tablicę ścienną do demonstracji pomocy dydaktycznych w czasie zajęć z dziećmi oraz w telewizor, gdzie dzieci będą mogły oglądać bajki w czasie niepogody. Obecnie sala bardzo zmieniła swój wygląd na korzyść. Stała się jasna, przestronna. Poprzez inny układ sprzętów,  stolików w sali zrobiło się jakby więcej miejsca. Na odnowienie czekają jeszcze stoliki i krzesełka, które będą odmalowane w tych samych kolorach, w jakich pomalowane są nowe meble. Praca posuwała się szybko na przód, gdyż na wykonanie musiały wystarczyć dwa tygodnie. W porządkach i sprzątaniu po remoncie również uczestniczyli rodzice – tym razem więcej udzielały się mamy. Wszystkim dopisywały dobre humory, a praca „paliła się w rękach”. Nasza sala –„Wróbelków” dzieci 3-i 4-letnich jest teraz naszą dumą. W przedszkolu na zorganizowanej galerii zdjęć można prześledzić przebieg prac remontowych. Niektórzy wchodzą do sali i podziwiają wystrój. Mamy ładnie, czysto, jasno i kolorowo.

Dziękuję w moim imieniu oraz w imieniu pani dyrektor wszystkim rodzicom zaangażowanym
w pracach remontowych. Wszystko dla dobra dzieci.

Szczególne podziękowania dla: p. Mariana Stępnia, Marcina Nowaka, Marcina Stańczewskiego, Mirosława Pacha, Adama Żurawskiego oraz dla p. Danuty Bazan, Agaty Kostka, Anny Kraśniuk, Agaty Nowak, Karoliny Pach, Karoliny Penkala, Joanny Stańczewskiej, Gabrieli Stępień, Danuty Żurawskiej.

Barbara Kochanek

ZDJĘCIA

 

WOŚP 2018 !

W niedzielę, 14 stycznia, uczniowie naszej szkoły po raz kolejny kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łącznie zebrali 2 773, 22 zł. Wolontariuszami byli:

Więcej…
 

Życzenia świąteczne


„Chwała Bogu na wysokościach,

a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.

(Łk 2,1-14)

Dyrekcji, nauczycielom, wszystkim pracownikom oraz  uczniom naszej szkoły wraz
z rodzinami pragniemy złożyć życzenia wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych
w ciepłej, rodzinnej atmosferze przy śpiewie kolęd, w zdrowiu, wzajemnym zrozumieniu i miłości.

Niech te święta będą dla każdego z Was czasem wytchnienia i odpoczynku,

niech nowonarodzone Dzieciątko sprawi, by w Waszych sercach każdego dnia było Boże Narodzenie.

Wszystkim życzymy również udanej zabawy sylwestrowej i samych szczęśliwych dni
w  nadchodzącym Nowym Roku.

„I pomyśl - jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem…”

(ks. Jan Twardowski, „Naucz się dziwić”)

 

Wigilia w Naszej Szkole

W piątek 22 grudnia w ZSiP nastał świąteczny czas. Na przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i rodziców czekała moc atrakcji. 

O godzinie 9:00 wspólnie obejrzeliśmy przedstawienie jasełkowe przygotowane, pod okiem siostry Kornelii, przez uczniów szkoły podstawowej. Całości kolorytu dodaje fakt, że jasełka wystawione były w gwarze śląskiej. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miejskich z Panem Burmistrzem Klaudiuszem Kandzią na czele.

Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się na wigilie klasowe, by o godzinie 11:00 znów zasiąść na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie z kółka teatralnego wystawili "Opowieść wigilijną".

Po przedstawieniu dzieci udały się do domów, a Pani Dyrektor zaprosiła grono pedagogiczne oraz wszystkich pracowników szkoły na poczęstunek z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

ZDJĘCIA

 


Strona 1 z 14

Szukaj

Logowanie

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Statystyki

Użytkowników : 19
Artykułów : 345
Odsłon : 77566

Start