Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

Pliki do pobrania: Regulamin rekrutacji,  Karta zgłoszenia

Informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkoli w Kaletach na rok szkolny 2013/2014 będzie przebiegała według następującego harmonogramu:

5 - 29 marca 2013 - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia (zapisy).

1 -15 kwietnia  2013 - posiedzenie komisji rekrutacyjnych (jeśli liczba zgłoszonych dzieci przekroczy liczbę miejsc w przedszkolu)

do 30 kwietnia 2013 - ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola i listy rezerwowej.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają kancelarie przedszkoli od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00.

Karty zgłoszeń do przedszkola dostępne są w Urzędzie Miejskim w Kaletach  lub na stronie www.kalety.pl oraz w placówkach przedszkolnych naszego miasta. Prosimy o dołączenie do zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców dokumentu ZUS RMUA (dotyczy dzieci   3 i 4 letnich) – pozwoli to  uniknąć nieporozumień związanych z poświadczeniem zatrudnienia rodziców dzieci. Dzieci 5-cio i 6 -letnie  z obwodu  danego przedszkola będą wszystkie przyjęte do publicznych przedszkoli.

Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola:

- dzieci sześcioletnie i pięcioletnie;

- dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych;

- dzieci obojga pracujących rodziców;

- dzieci zameldowane na stałe na terenie Gminy Kalety,  uczęszczające już do danego przedszkola;

- dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej;

- dzieci zadeklarowane na 9 godzin i 3 posiłki, a jeśli uczęszczały do przedszkola w poprzednim roku    – przebywające w przedszkolu 9 godzin i korzystające z 3 posiłków.

Pliki do pobrania: Regulamin rekrutacji,  Karta zgłoszenia

 

Szukaj

Logowanie

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

Statystyki

Użytkowników : 19
Artykułów : 620
Odsłon : 175840

Legitymacje

Konto do wpłat za zagubione legitymacje oraz opłat za przedszkole

31 1020 2368 0000 2302 0595 9632

PKO BP SA Oddział 1 w Tarnowskich GórachStart