Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku

Listopadowe konsultacje

Wszystkich rodziców kl. VI PSP oraz kl. I, II i III PG zapraszamy jutro, tj. 3 listopada 2016r. na konsultacje z wychowawcami.
W tym dniu odbędzie się również prelekcja pani psycholog z PPPP w Tarnowskich Górach na temat zagrożeń wśród uczniów próbami samobójczymi i okaleczeniami ciała.

 

I NOC FILMOWA

W w nocy z 28 na 29 października 2016 r. w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku odbędzie się I Noc Filmowa.

Więcej…
 

Wyniki konkursu na logo projektu Erasmus +

Komisja w składzie:
Bożena Dziuk,
Estera Sornat-Frei,
Teresa Kotarska
wybrała zwycięskie logo projektu Erasmus +, jest nim praca uczennicy kl. II gimnazjum - Laury Myrcik

alt

Zdjęcia pozostałych prac konkursowych


 

Ogłoszenie

alt

 

Konkursy realizowane w ramach projektu Erasmus +

 1. Konkurs na logo projektu Erasmus +
  termin oddawania prac: 20.10.2016r.
  format: A3
  technika: dowolna
 2. Konkurs na plakat projektu Erasmus +
  termin oddawania prac: 27.10.2016r.
  format: A3
  technika: dowolna
 

Grupa "Biedronek" gościła pana policjanta

Rozmowa toczyła się na temat bezpiecznego przechodzenia po pasach, właściwego reagowania na sygnalizację świetlną, ograniczonego zaufania do osób obcych.
Dzieci zaznajomione zostały z zasadami bezpiecznej jazdy na rowerze: w kasku na głowie oraz pod opieką dorosłych. Pan policjant zwrócił również uwagę dzieci, by nie pochodziły do nieznanych psów. Została zademonstrowana pozycja obronna człowieka przed jego atakiem.
Gość zaprezentował dzieciom różne narzędzia pracy, a mianowicie: "lizak", świetlny sygnał zatrzymywania pojazdów używany po zmroku, pałkę, kajdanki. Zwrócił uwagę na numery alarmowe pojazdów uprzywilejowanych. Mówił, co trzeba zrobić, gdyby ktoś zasłabł lub poczuł się źle w domu.
Pod koniec dzieci zadawały pytania oraz wręczyły własnoręcznie zrobiony upominek z podziękowaniami za przybycie.

Barbara Kochanek

ZDJĘCIA:

WIZYTA POLICJANTA

DZIEŃ CHŁOPAKA

WYSTAWA PRAC

 

alt

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Erasmus+ ma pomóc przezwyciężyć  kryzys bezrobocia, wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców.

Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

Erasmus+ pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.

alt   alt

Więcej…
 

Obchody "tygodnia z Cittaslow"

 W dniach 19 – 23 września w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku trwał tydzień z Cittaslow.
W tym okresie nasi uczniowie mogli dowiedzieć się więcej na temat ruchu Cittaslow oraz poznać najważniejsze założenia, cele i zadania realizowane przez to międzynarodowe stowarzyszenie.  Wychowankowie ZSiP-u prześledzili realizację celów ruchu Cittaslow na przykładzie swojego rodzinnego miasta Kalety. Dostrzegli starania nad szeroko rozumianą poprawą jakości życia mieszkańców.
Szczególną uwagę zwrócili na bazę rekreacyjno – sportową w naszym mieście.  Docenili jego zagospodarowanie, w tym tereny zielone, ścieżki rowerowe, obiekty sportowe oraz miejsca aktywnej rekreacji.

W ramach tygodnia Cittaslow odbyły się prelekcje i pogadanki w klasach, które były dostosowane do wieku uczniów. Najmłodszym dzieciom cele ruchu Cittaslow zostały przekazane w formie zabawowej oraz plastycznej (kolorowanie logo Cittaslow). Starsza społeczność naszej szkoły czynnie włączyła się
w prelekcje i dyskusję na temat pozytywnych zmian, jakie przyniesie realizacja celów tej organizacji oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Kulminacyjnym momentem tygodnia Cittaslow było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Efekty były zadawalające, a pomysłowość nie znała granic.

Przydzielono I, II i dwa III miejsca oraz liczne wyróżnienia w konkursie:

I miejsce Paulina Musik kl VI

II miejsce Paulina Sobczyk kl VI

III miejsce Aleksandra Gandyra kl VI /  Aleksandra Kupczak kl IV

Wyróżnienia:

 • Remigiusz Bąk
 • Julia Pradelok
 • Tomasz Bawecki
 • Jan Brożek
 • Michał Litwin
 • Martyna Marzec
 • Natalia Magiera

Urzędowi Miasta Kalety serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród dla uczniów.
Panu Jackowi Lubosowi za koordynację i współpracę w organizacji tygodnia Cittaslow w naszej szkole.

 Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSiP

ZDJĘCIA - prace konkursowe

ZDJĘCIA - wręczenie nagród

 

Nowa pracownia komputerowa

alt alt

Pierwszego września uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, otrzymali nowe komputery i zmodernizowaną pracownię. Dzięki nowemu sprzętowi mogą pogłębiać swoją wiedzę z informatyki i rozwijać swoje zainteresowania. Komputery zostały zakupione ze środków Rady Rodziców i dzięki dobrej współpracy z nimi.

Uczniowie i nauczyciele informatyki dziękują Radzie Rodziców i Dyrekcji szkoły, za to że wyżej wymieniona inwestycja doszła do skutku. Zachęcamy rodziców aby aktywnie włączyli się we współpracę ze szkołą w celu realizacji podobnych pomysłów i planów.

 mgr Donata Kot

alt alt

                                                 alt

 

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/17

Oferta NNW „WARTA”

PSP i PG

Suma ubezpieczenia

Nr polisy

10000 zł

908549055122

8000 zł

908549055120

6000 zł

908549055121

Przedszkole

Suma ubezpieczenia

Nr polisy

7000 zł

908549055119

Telefoniczne zgłaszanie szkód 24 h na dobę

 • 801 311 311 – dla telefonów stacjonarnych
 • 601 311 311 – dla telefonów komórkowych
 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w przedszkolu

Dnia 1 września 2016 r. Miejskie Przedszkole nr 2 będzie czynne w godzinach: 700 - 1600.
Grupa młodsza: sala nr 1 (p. Dratnal)
Grupa starsza: sala nr 2 (p. Stanchły)
Zajęcia w poszczególnych grupach rozpoczynają się o godz. 800.

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17

Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września 2016r. o godz. 900.
Po mszy uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego  dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w budynku szkolnym.

 

Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016
w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku

Zakończył się rok szkolny 2015/2016. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku uczcili ten dzień uroczystą mszą. W tym roku szkolnym w naszej placówce uczyło się 45 przedszkolaków, 108 uczniów szkoły podstawowej i 49 gimnazjalistów.

Wielu uczniów naszej szkoły otrzymało świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Julia Dymarek, Jagoda Kupczak, Milena Łukasik, Paulina Maniura, Szymon Musik i Martyna Żydziok (kl. IV), Natalia Magiera, Amelia Tyrała, Paulina Musik, Paulina Sobczyk i Marta Jeziorska (kl. V), Jan Bolacki (kl. VI), Agata Chludzińska i Maria Kozak (kl. I PG), Sandra Pilarska (kl. II PG), Karolina Gros, Katarzyna Kalus, Danuta Magiera, Nikola Mazanek, Dominika Opara, Natalia Rupik i Martyna Stebel (kl. III PG).
Nagrody za stuprocentową frekwencję otrzymały: Patrycja Musik (kl. II) i Gabriela Bolacka (kl. IV).

Dla naszych uczniów był to rok ciężkiej pracy ale i zasłużonych sukcesów. Uczennica klasy III PG Danuta Magiera została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii oraz wojewódzkiego konkursu historycznego "Trzeba pamiętać. Rok 1945 na Górnym Śląsku". Dominika Opara, Martyna Stebel i Natalia Rupik zajęły III miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie "Poznaj Buszującego w zbożu i jego autora", Dominika Opara zdobyła II miejsce, Natalia Rupik III miejsce, a Karolina Gros wyróżnienie w Konkursie Turystyczno - Hotelarskim w ZSGH w Tarnowskich Górach. Nasi uczniowie chętnie brali udział także w innych konkursach, takich jak: X Konkurs Językowy Czterech Gmin w Psarach (z języka angielskiego i niemieckiego), konkurs matematyczny i konkurs polonistyczny, konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi, zawody sportowe w PSP nr 1 w Kaletach, zawody kajakowe w Vitkovie. Uczniowie klasy IV z powodzeniem przystąpili do pierwszego ważnego egzaminu w swoim życiu - Egzaminu na Kartę Rowerową.

Dla naszych uczniów przygotowaliśmy bal karnawałowy, spotkanie z policjantem, wyjazd na lodowisko, do Bawilandii w Koszęcinie, przedstawienie "Jaś i Małgosia", "Lampa Alladyna", występ iluzjonisty, wyjazdy do opery na "Balladynę", przedstawienia "Kopciuszek" i "Piękna i Bestia", spektakl profilaktyczny "Upadły Anioł". Dzieci brały udział w wycieczkach do Bielska-Białej, gdzie zwiedzały Muzeum Historyczne, Dom Tkacza i Studio Filmów Animowanych, do Wisły, do Planetarium i skansenu w Chorzowie oraz w wyjazdach na "zieloną szkołę" do Łeby i Niechorza. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy dzień pełen atrakcji na boisku w Kuczowie.

W roku szkolnym 2015/2016 wiele się działo. Nasza szkoła uczestniczyła w następujących akcjach: "Adopcja na odległość", zbiórka darów dla schroniska w Kaletach, "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Góra Grosza", jarmarkach organizowanych na terenie naszego miasta, programach "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole". Uroczyście obchodziliśmy Dzień Chłopaka, Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej i Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka i wigilie klasowe, Święto Drzewa i Dzień Ziemi, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Sportu, Dzień Dziecka.

Oczywiście szkoła to nie tylko imprezy i zabawa ale przede wszystkim nauka i ciężka praca, których zwieńczeniem były sprawdzian szóstoklasisty, do którego przystąpiło dziesięciu absolwentów szkoły podstawowej i egzaminy gimnazjalne, do których przystąpiło osiemnastu absolwentów gimnazjum.

Na zakończenie pragnę podziękować rodzicom czynnie angażującym się w życie naszej szkoły, członkom trójek klasowych i Rady Rodziców, a w szczególności Pani Grażynie Mryce za wieloletnią współpracę i sympatię okazywaną naszej placówce.

Życzę wszystkim uczniom, ich rodzicom i pracownikom ZSiP w Kaletach Miotku bezpiecznych wakacji, słonecznej pogody i dużo, dużo odpoczynku!

Bożena Dziuk

ZDJĘCIA

 

Uroczystość zakończenia roku w Zespole Szkół i Przedszkola Miejskim Przedszkolu nr 2 w Kaletach Miotku

23 czerwca 2016 roku o godz.: 10.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku przedszkolnego. Na tę okoliczność każda grupa przygotowała i przedstawiła program artystyczny, który obejrzały pani dyrektor naszego Zespołu wraz z panią Dorotą. Biedronki pożegnały starszą grupę na wesoło, a starsi  zaprezentowali się w programie o wakacyjnym charakterze.

Na zakończenie wspólnego spotkania dzieci wręczyły sobie symboliczne upominki na wakacje. Pani dyrektor Bożena Dziuk życzyła wszystkim dzieciom i paniom udanych wakacji.

ZDJĘCIA

 

Święto mamy, taty i dziecka w grupie Biedronek

7 czerwca w godzinach popołudniowych rozpoczęło się świętowanie Dnia Mamy, Taty i Dziecka.  W I części – w dużej sali przedszkolnej, udekorowanej akcentami rodzinnymi i upominkami od dzieci - grupa Biedronek przygotowała i przedstawiła program złożony  z okolicznościowych piosenek, inscenizacji, wierszy, zabaw z piosenkami i tańców. Po programie artystycznym odbyły się zabawy dzieci z rodzicami i samymi rodzicami, gdzie ekspertami byli przedszkolacy. Po krótkiej przerwie, potrzebnej rodzicom na przygotowanie się – cała impreza przeniosła się do przedszkolnego ogródka.

Więcej…
 

Święto Rodziny


31.05.2016r. grupa "Piesków" z przedszkola obchodziła swoje "Święto Rodziny", które odbyło się dzięki gościnności p. Joanny Bartodziej i pomocy rodziców w "Zajeździe u Rzepki".

Więcej…
 


Dzień Dziecka

1 czerwca 2016 r. z okazji Dnia Dziecka na uczniów ZSiP w Kaletach Miotku czekały różne atrakcje przygotowane i ufundowane przez sponsorów.

Więcej…
 

Turniej Tenisa Stołowego

29 kwietnia 2016r. grupa uczniów ZSiP w Kaletach Miotku wzięła udział w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Kalet. Szczególne gratulacje należą się Radosławowi Pakule, który w kategorii szkół podstawowych zajął 3 miejsce na 16 uczestników. Gratulujemy też pozostałym uczestnikom, wysokich miejsc w turnieju:

 • Piotr Mazur - 4 miejsce,
 • Jakub Pakuła - 5 miejsce,
 • Jan Bolacki - 6 miejsce,
 • Kasjan Ćwieląg - 8 miejsce.

Turniej04

Więcej zdjęć

 

Sukces w Otwartym Turnieju Małego Smoka Karate Kyokushin

28 kwietnia 2016r. wręczone zostały dyplomy i puchary za sukcesy indywidualne i drużynowe
w Otwartym Turnieju Małego Smoka Karate Kyokushin

ZDJĘCIA

 

Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Wszystkie wnioski rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka
do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Kaletach Miotku zostały rozpatrzone pozytywnie.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji, osoby które zamierzają posłać dziecko do innego przedszkola, do dnia 22 kwietnia do godz. 1500 proszone są o informację w sekretariacie szkoły.

Ostateczna lista dzieci przyjętych do przedszkola opublikowana zostanie 29 kwietnia 2016r.

 

Inscenizacja bajki pt. "Kopciuszek"

13 kwietnia 2016r. dzieci z obu grup naszego przedszkola oraz uczniowie kl. 2 wraz z opiekunami oglądali inscenizację "Kopciuszka" w wykonaniu aktorów-amatorów (nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej z Boronowa).

GALERIA

 


Strona 23 z 33

Szukaj

Logowanie

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Statystyki

Użytkowników : 19
Artykułów : 750
Odsłon : 254624

Legitymacje

Konto do wpłat za zagubione legitymacje oraz opłat za przedszkole

31 1020 2368 0000 2302 0595 9632

PKO BP SA Oddział 1 w Tarnowskich GórachStart